ProjektekMurarátka településen lakóutca felújítása       

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS: A Magyar Falu Program keretében, „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése /felújítása"

 

PROJEKT CÍME: Murarátka településen lakóutca felújítása

 

ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 17 695 545 Ft

 

TÁMOGATÁS ÉVE: 2022

 

MEGVALÓSULT BERUHÁZÁS:

A vissza nem térítendő 17 695 545 Ft támogatási összegből a leromlott állapotú, szilárd burkolattal rendelkező Murarátka Akácfa utca szilárd burkolattal való megerősítése valósulhatott meg. Ez a 246 méteres felújítás közlekedésbiztonság és a közlekedési komfort javítását eredményezte.

A projekt során betartásra kerültek a kapcsolatos jogszabályok, előírások és szabványok. A megvalósult beruházás megfelel a Magyar Falu Program célkitűzéseinek.
 

 

 

             

              

 

 

 

 

MURARÁTKA BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE


MURARÁTKA KÖZSÉG 047/6 HELYRAJZI SZÁMÚ KÜLTERÜLETI FÖLDÚT SZILÁRD BURKOLATTAL VALÓ ELLÁTÁSA, VALAMINT A 047/4 HELYRAJZI SZÁMÚ KÜLTERÜLETI FÖLDÚT FELÚJÍTÁSA


Kedvezményezett neve: Murarátka Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma:
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
Projekt címe, azonosító száma:
Murarátka Község 047/6 helyrajzi számú külterületi földút szilárd burkolattal való ellátása, valamint a 047/4 helyrajzi számú külterületi földút felújítása
1826652231
Projekt teljes összege: 32.605.342 Ft
Szerződött támogatás összege: 29.344.788 Ft
Önerő összege: 3.260.554 Ft
Támogatás mértéke: 90%
Projekt befejezési dátuma: 2019. 04. 30.

A projekt célja:

Az építés célja Murarátka Község 047/6 hrsz.-ú külterületi földút szilárdburkolattal való ellátása, valamint a 047/4 hrsz.-ú területeken haladó mezőgazdasági út természetbe illő zúzottkővel való kiépítése, illetve korszerűsítése, padkafolyóka építésével az utak melletti területek megközelítésének komfortnövelésével, illetve az időjárási viszonyokból származó tényezők kizárásával.

A projekt bemutatása:

A projekt teljesítésével megvalósult a 047/6 helyrajzi számon nyilvántartott külterületi földút stabilizálása és aszfaltréteggel történő ellátása, továbbá a 047/4 helyrajzi számon nyilvántartott külterületi földút rekonstrukciója. A fejlesztés hatására javultak a helyben gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások és a településen élők közlekedési feltételei, a gépjárművek amortizációs költségei csökkenő tendenciát mutatnak majd az egységnyi üzemanyagköltségekkel egyetemben. Az eddigi nehéz összeköttetés hatékonyabbá vált, így szolgálva a település külterületének jobb és gyorsabb átjárhatóságát, mely biztonság technikai (tűzoltóság, katasztrófavédelem) szempontból is előnyös változást jelent Az innovatív beruházás, a feljavított minőségi földút, valamint az újonnan kialakított aszfaltosút kedvezőbb, rendezettebb településképet mutat.

A projekt lezárult. A műszaki átadás-átvétel időpontja: 2019. január 31.