Civil szervezetek

MURA MENTŐCSOPORT
Tagjai: Letenye járási mentőcsoportjának teljes állománya jelenleg 32 fő. Minősítő gyakorlatára 2014. október 10-11-én került sor alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre.
Egységei: Letenye járás mentőcsoportja vezetési, kutatási-mentési, kárelhárítási, egészségügyi, valamint logisztikai komponensekből tevődik össze.
Rendeltetése: A Letenyei járás, valamint Zala megye területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, valamint katasztrófák során jelentkező speciális mentési, alapvető vízkár-elhárítási feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó erők megerősítése, a vezetés feltételeinek biztosítása, a mentőerők technikai eszközökkel és mentési anyagokkal történő ellátása, a mentőerők és a hajléktalanná vált lakosság mindenoldalú biztosítása.
Alapvető feladata: A Mentőcsoport feladata: a kárterület felderítése, közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben, közreműködés a rendkívüli időjárásból adódó feladatok ellátásában, továbbá közreműködés a járás területén bekövetkezett káresemények felszámolásában.