akadalymentes verzió

MURARÁTKA BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE


Kedvezményezett neve: Murarátka Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma:
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-2.1.3-15
Projekt címe, azonosító száma:
Murarátka belterületi csapadékvíz elvezetése
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038
Projekt teljes összege: 109.583.875 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt befejezési dátuma: 2022

 

A projekt célja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázat megelőzés és kezelése a települések belterületi csapadék vízelvezetési, - gazdálkodási rendszerének kialakítása. A környezet biztonságának növelése, az ár és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, és a további környezeti káresemények megelőzése, a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvíz csatornák, belvíz elvezető  rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Cél a vizek helyben tartásának megvalósítása, a rendkívüli áradások,  felhőszakadások kártételei elleni védekezés, a lokális víz visszatartás, gazdasági hasznosításokat is támogató megoldások alkalmazása. A projekt a Felhívás 3.1.1 pontja szerint az alábbi támogatható tevékenységet tartalmazza: A, Belterületi védelmét szolgáló vízelvezető - hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz - gazdálkodás céljainak figyelem bevételével. b ) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése. A támogatási igény benyújtásáig külsős szakértő igénybevételével elkészült a projekt előkészítő tanulmány. A projekt során engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése szükséges, illetve vízjogi engedélyezést kell elindítani. Jelenleg nem áll rendelkezésre.
A fejlesztés által érintett területek Murarátka közigazgatási határain belül helyezkednek el, amelyek NATURA2000 és védett területet nem érintenek: 8868 Murarátka Hrsz 39. Táncsics M. utca (projekt elsődleges megvalósulási helyszíne) 8868 Murarátka Hrsz. 26. Liliom utca 8868 Murarátka Hrsz.75. Zrínyi M. utca. 8868 Murarátka Hrsz. 91. Akácfa utca A csapadékcsatorna rendszer modernizálására az alábbi feladatok kerültek betervezésre: „Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza” 2285 m.
A projekt közbeszerzés köteles, így a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kerül kiválasztásra. A Pályázó belső szabályzata szerint 3 árajánlat bekérésével kerül kiválasztásra a nyilvánossági tev. végző cég, a projekt menedzsment, a műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő és a szemléletformáló rendezvényeket tartó cég kiválasztása.
A Projekt menedzsment szervezet a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet 1.sz. mellékletének 3.8.2. pontja kerül kiválasztásra. Az ÁÚF c. dok. 10 fejezete alapján, a projekt teljes ideje alatt biztosított a nyilvánosság, külsős vállalkozó bevonásával. A kivitelező feladata a csapadékcsatorna rekonstrukció építési feladatainak elvégzése. Műszaki ellenőr a kivitelezés ideje alatt, a kivitelező munkájának ellenőrzésre céljából kerül alkalmazásra.
A tervezett fejlesztés illeszkedik a jelenleg érvényben lévő Vízgyűjtőgazdálkodási tervhez. A projekt célja felkészülni az egyre gyakrabban előforduló intenzív csapadékos időszakok villámárvizeire. A nagyobb vízhozamú, hosszabb időszakon át tartó esőzések a csatornákat megtelítik, árokrendszer nem képes elvezetni, így a víz új utat keresve a területen szétoszlik. A hely adottságaiból adódóan a környező dombságról szintén fokozott mennyiségű csapadék érkezik a falu területére. A lejjebb fekvő területeken az esővíz udvarokat, pincéket áraszt el, jelentős anyagi károkat okozva a tulajdonosoknak. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel. A projekt illeszkedik a TOP célkitűzéseihez, célja a rendkívüli csapadékvizek károkozásának csökkentése, a vizek helyben tartása, mely biztosítja az aszályos időszakokban a termények locsolását. A fenntartási feladatokat az Önkormányzat vállalja. A projekt megvalósításához hitel felvételére nincs szükség, a pályázó a költségvetésében biztosította a szükséges többlet forrást. A pályázó szem előtt tartotta a takarékosság elvét, indokolatlan költség nem került betervezésre. A lehetséges kockázatot jelenthetnek a tervezéssel és engedélyezéssel összefüggő időbeli csúszások, és a tulajdonosi hozzájárulás megszerzése. Ezek kezelése megfelelő odafigyeléssel és szükség esetén többlet források bevonásával lehetséges. A fejlesztés segítségével megóvásra kerülnek az ingatlan területek, így kevesebb káreseménnyel kell számolni. A csatornarendszer felújítása lehetőséget teremt a minőségi életkörülmények kialakítására. A projekt segítéségével élhetőbbé tehető a település, amely már önmagában is növeli a népesség megtartó képességet.

A projekt előtti állapot: